Mobiliteit.


BXL TOUR vertrekt dit jaar op het Paleizenplein voor het Koninklijk Paleis, in hartje Brussel. De aankomst wordt ingericht aan de voet van het Atomium, in het noorden van de hoofdstad.

Beide plaatsen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De organisatoren bevelen zowel de deelnemers als de toeschouwers, families en bezoekers aan om bij voorkeur gebruik te maken van ‘zachte’ transportmiddelen:
* openbaar vervoer
– een lijst van de aangewezen metro-, tram- en buslijnen is beschikbaar op www.stib-mivb.be;
* de trein biedt een goed alternatief om het stadscentrum te bereiken. Nuttige informatie is te vinden op de website van de NMBS: www.belgianrail.be.
– Uiteraard wordt het gebruik van de fiets sterk aangemoedigd. In de buurt van de vertrek/aankomstzones worden speciale fietsenstallingen ingericht.

Het is ook mogelijk om verschillende transportmiddelen te combineren, bijvoorbeeld door de auto achter te laten op een (betaal- of P+R-) parking en vervolgens het openbaar vervoer te gebruiken.
Info over P+R-parkings is te vinden op www.mobilite-mobiliteit.brussels.

In overleg met Brussel Mobiliteit, de MIVB en de politiediensten zal een efficiënt mobiliteitsplan worden uitgewerkt. Er volgt ook een gezamenlijke mededeling met het oog op een zo ruim mogelijke spreiding.

Er komt digitale signalisatie om de automobilisten te verwittigen en we vragen aan de providers van navigatiesystemen om die dag aangepaste routes voor te stellen.

De partijen zullen in onderling overleg alles in het werk stellen om mogelijke hinder veroorzaakt door de wielerwedstrijd tot een minimum te beperken.

Alle nuttige info volgt snel.