De Verenigde Naties.

                            

De Verenigde Naties in Brussel zijn verheugd deel te mogen nemen aan de tweede editie van de BXL TOUR. Als duurzame vervoerswijze en als gezonde dagelijkse activiteit kan fietsen een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)*.

Ook wel bekend als de Global Goals, zijn ze een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen van vrede en welvaart kunnen genieten.

Het fietsgebruik zit globaal gezien in de lift: er zijn naar schatting wereldwijd twee miljard fietsen in gebruik en volgens voorspellingen zou dat tegen 2050 nog kunnen oplopen tot vijf miljard.

Fietsen zijn eenvoudig, duurzaam, en het herstel ervan is gemakkelijk en goedkoop. Ze hebben daarenboven het bijzondere voordeel dat ze een transportmiddel zijn dat de doorsnee bevolking zich kan veroorloven.

Hoe helpt fietsen bij de verwezenlijking van de Global Goals?

De World Cycling Alliance heeft berekend** dat fietsen direct gekoppeld kan worden aan het behalen van 11 van de 17 doelstellingen.

  • Het is een betaalbare en eenvoudige vervoerswijze die toegang biedt tot onderwijs, banen, markten en gemeenschapsactiviteiten, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. (SDG1)
  • Fietsen biedt betere toegang tot voedselmarkten en gemeenschappen. (SDG2)

Het genereert gunstige gezondheidseffecten als gevolg van verminderde uitstoot van luchtvervuiling, verminderde uitstoot van broeikasgassen, en verhoogde niveaus van fysieke activiteit. (SDG3)

  • Het verbetert de toegang tot water, scholen, markten en banen voor vrouwen en meisjes die anders ontoegankelijk zouden kunnen zijn omwille van beperkte vervoersmiddelen. (SDG5)
  • Als een energie-efficiënte vorm van transport, gebruikt de fiets op de meest doeltreffende manier hernieuwbare menselijke kracht. Daarenboven geeft e-cycling toegang tot het gebruik van efficiënte e-mobiliteitstechnologie. (SDG7)
  • De fietssector creëert meer banen voor dezelfde omzet dan eender welke andere transportsector. (SDG8)
  • Een toenemend aantal fietsers maakt het voor overheden eenvoudiger om veerkrachtige infrastructuur en duurzame vervoerssystemen uit te bouwen, met als doel economische ontwikkeling en menselijk welzijn. (SDG9)
  • Fietsen is een efficiënte manier om dure en schaarse ruimte in stedelijke gebieden te benutten, waardoor stedelijke nederzettingen inclusiever, veiliger en duurzamer worden. Fietsen is bovendien een gezonde, schone en goedkope manier van vervoer. (SDG11)
  • Het vervoer van personen en goederen per fiets komt perfect overeen met de diversiteit en schaal van regionale en lokale economieën. (SDG12)
  • Ecologisch gezien is het een symbool voor het koolstofvrij maken van transport en de maatschappij; het geeft, met andere woorden, gebruikers de mogelijkheid om over te gaan tot onmiddelijke klimaatactie. Regeringen op alle niveaus kunnen actie ondernemen door fietsen te integreren in hun klimaatactiebeleid, strategieën, opleiding en bewustmaking. (SDG13)
  • Ten slotte ondersteunt de deelname van alle actoren die betrokken zijn bij de fietsbeweging het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling. (SDG17)

Meer informatie :

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties
https://unric.org/nl/sdg-in-nederlands
https://www.unric.org/en/unric-library/29897

European Cyclists’ Federation
https://ecf.com/

World Cycling Alliance
https://ecf.com/community/world-cycling-alliance

ECF Publicatie: “Cycling Delivers on the Global Goals – Shifting towards a better economy, society, and planet for all”
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/The%20Global%20Goals_internet.pdf

* Op 1 januari 2016 zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling – aangenomen door wereldleiders in september 2015 op een historische VN-top – officieel in werking getreden. In de komende dertien jaar zullen landen met deze nieuwe doelstellingen, die universeel en dus op iedereen van toepassing zijn, inspanningen leveren om alle vormen van armoede te beëindigen, ongelijkheden te bestrijden en de klimaatverandering aan te pakken, terwijl ze ervoor moeten zorgen dat niemand achterblijft.

**Bron ECF publicatie: “Cycling Delivers on the Global Goals – Shifting towards a better economy, society, and planet for all”