De Verenigde Naties.

Fietsen en wereldwijde doelstellingen

Voor het derde jaar op rij nemen de Verenigde Naties deel aan de BXL TOUR. De wedstrijd is de ideale gelegenheid om het belang van de fiets als vervoermiddel en gezonde dagelijkse activiteit in de kijker te zetten.

Fietsen kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals)*. De SDG’s, ook wel Global Goals genoemd, zijn een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart kunnen leven.

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van de ontwikkelingsstrategieën voor het verwezenlijken van de SDG’s. Inspelen op de behoeften van fietsers blijft een cruciaal onderdeel van de mobiliteitsoplossing om steden te helpen de bevolkingsgroei los te koppelen van stijgende emissies en om de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Fietsen en ontwikkeling

• De fiets is een eenvoudig, betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam vervoermiddel, schoon en milieuvriendelijk;
• De fiets kan dienen als ontwikkelingsinstrument en als vervoermiddel, maar ook als een middel voor toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sport;
• De synergie tussen de fiets en de gebruiker bevordert de creativiteit en sociale betrokkenheid en maakt de gebruiker meteen bewust van de lokale omgeving;
• De fiets staat symbool voor duurzaam vervoer en draagt een positieve boodschap uit om duurzame consumptie en productie te bevorderen; hij heeft ook een positieve invloed op het klimaat.

Initiatieven zoals de Brussels Tour bieden regeringen en lokale overheden de kans om extra aandacht te besteden aan de fiets in horizontale ontwikkelingsstrategieën en om belanghebbenden aan te moedigen om het gebruik van de fiets te propageren en te promoten als een middel om duurzame ontwikkeling te bevorderen, het onderwijs voor kinderen en jongeren te intensiveren, met inbegrip van lichamelijke opvoeding, de gezondheid te bevorderen, ziekten te voorkomen, tolerantie, wederzijds begrip en respect te stimuleren en sociale integratie en een cultuur van vrede te bevorderen.

Meer over fietsen en de wereldwijde doelstellingen

• De World Cycling Alliance heeft berekend** dat fietsen direct gelinkt is aan het behalen van 11 van de doelstellingen.
• United Nations Sustainable Development Goals
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
• European Cyclists’ Federation
https://ecf.com/
• World Cycling Alliance
https://ecf.com/community/world-cycling-alliance
• ECF-publicatie: “Cycling Delivers on the Global Goals – Shifting towards a better economy, society, and planet for all”
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/The%20Global%20Goals_internet.pdf

*Op 1 januari 2016 zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling – door de wereldleiders aangenomen in september 2015 tijdens een historische VN-top – officieel van kracht geworden. Met deze nieuwe doelstellingen die universeel gelden voor iedereen, zullen landen zich in de komende vijftien jaar inspannen om een einde te maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheden te bestrijden en de klimaatverandering aan te pakken, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat niemand achterblijft.

**Auteursrecht en credits op de publicatie van de Europese Fietsersbond: “Cycling Delivers on the Global Goals – Shifting towards a better economy, society, and planet for all”