Sanitaire maatregelen.

Om de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren werd er een protocol opgesteld dat alle veiligheidsmaatregelen nauwgezet oplijst. Een specialist infectiuoloog aangesteld door de Stad Brussel valideerde het protocol. Alle deelnemers worden gevraagd dit zo nauwkeurig mogelijk op te volgen.

Opgelet !

 • Het is belangrijk om niet meer dan 15minuten voor uw starttijd aan te komen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en samenscholing zoveel mogelijk te vermijden.
 • Het dragen van een mondmasker is te allen tijde verplicht, behalve tijdens de rit zelf. Het mondmasker mag afgedaan worden vlak vóór het vertrek. De deelnemers moeten het bij zich houden tijdens de wedstrijd en ze moeten het opnieuw aandoen zodra ze halthouden. BELANGRIJK: maskers met ventiel zijn verboden.

Vertrek

 • Naleving van de sanitaire veiligheidsmaatregelen.
 • Hydroalcoholische gel beschikbaar (aan de toiletten, lockers, ticketing, …).

Social distancing, categorie CYCLO

 • Nadarhekken geïnstalleerd in de vertrekzone om vertrekgangen af te bakenen en rijen te definiëren.
 • Aan het begin van elke rij: affiche met de sanitaire veiligheidsmaatregelen, hydroalcoholische gel beschikbaar; stewards die waken over het goede verloop.
 • Elke renner neemt plaats in een rij en zal 2 m gescheiden zijn van de renner links en rechts.
 • De renners van de categorie die vertrekt, wachten op het signaal en vertrekken na elkaar.
 • Om de 15 minuten vertrekt een nieuwe Cyclo-categorie, maar dit zal gebeuren in continue golven om een vlot tempo te verzekeren.
 • De deelnemers worden 15 minuten vóór hun vertrek verwacht in de vertrekzone.

Finish

 • Toiletten en technische stand beschikbaar nabij de aankomstzone (Atomium). Er zal hydroalcoholische gel beschikbaar zijn.
 • Om een maximale vlotheid te verzekeren en samenscholingen te vermijden, zullen de renners eens ze onder de aankomstboog rijden, nog een honderdtal meter verder tijden om de volgende deelnemers niet te hinderen.
 • Zodra ze stilstaan, moeten ze hun mondmasker opnieuw dragen.
 • Zodra ze vlak na de aankomst hun Well Done pack hebben ontvangen, zullen de renners verzocht worden de zone te verlaten.
 • De uitreiking van de trofeeën zal plaatsvinden in beperkte kring, omstreeks 10.30 u. nabij het Atomium. Enkel de winnaars van de diverse categorieën (die gecontacteerd worden via sms) + 2 naasten zullen toegelaten worden.

Waarschuwing
Om de veiligheidsmaatregelen te kunnen naleven, zullen de vertrek- en aankomstdorpen dit jaar niet opgezet kunnen worden.